29116.73
-0.15% -45.12
24. 16:40:36 FXCM
Range: 29091.05 / 29283.35
3312.66
-0.39% -13.08
24. 16:40:36 FXCM
Range: 3310.38 / 3336.62
8481.24
0.91% 76.72
24. 16:40:36 NetDania
Range: 8238.00 / 8526.28
3776.80
0.52% 19.50
24. 16:40:33 FXCM
Range: 3755.80 / 3794.20
2976.53
-2.75% -84.22
23. 07:15:03 Shanghai SE
Range: 2955.35 / 3045.04

News

Calendar

Fri, Jan 24, 2020
Medium
Act: 51
Fcst: 50.6
Prev: 50.4
Medium
Act: 51.7
Fcst: 52.2
Prev: 52.4
Medium
Act: 51.1
Fcst: 50.5
Prev: 50.2
Medium
Act: 54.2
Fcst: 53
Prev: 52.9
Medium
Act: 45.2
Fcst: 44.5
Prev: 43.7
Medium
Act: 47.8
Fcst: 46.8
Prev: 46.3
Medium
Act: 50.9
Fcst: 51.2
Prev: 50.9
Medium
Act: 52.2
Fcst: 52.8
Prev: 52.8
Medium
Act: 49.8
Fcst: 48.9
Prev: 47.5
Medium
Act: 52.9
Fcst: 51
Prev: 50
Medium
Act: -1.2%
Fcst: -0.7%
Prev: -0.7%
13:00
Low
Act: -0.4%
Prev: -0.8%
Medium
Act: 0.9%
Fcst: 0.4%
Prev: -1.1%
Medium
Act: 0.2%
Fcst: 0.4%
Prev: -0.4%
Medium
Act: 51.7
Fcst: 52.5
Prev: 52.4
Medium
Act: 53.1
Fcst: 52.5
Prev: 52.7
Medium
Act: 53.2
Fcst: 52.9
Prev: 52.8
Share on,